TV E je najveći crnogorski komeracijalni emiter. Riječ je modernoj televiziji koja gledaocima donosi najnovije i provjerene informacije, kvalitetne analize i dobru zabavu.


Program možete pratiti na svim kablovskim mrežama:
Telekom na broju 13
Mtel na broju 15
Telemah na broju 20
Total TV na broju 8

Kablovski kanal TV E osnovala je Lipa media.

Televizija je sa eksperimentalnim emitovanjem počela 13. jula 2022. godine u 13 sati i 13 minuta. Tokom eksperimentalnog emitovanja gledaoci su imali priliku da upoznaju ljepote Crne Gore i saznaju zanimljive priče iz zemlje i svijeta. Emitovanje redovnog programa u punom kapacitetu počelo je 12. januara 2023. Godine.

Osnivač medija je "Lipa Media" d.o.o. PIB: 03406474 Adresa: Bandići bb

redakcija@etv.me

Izvršna direktorica osnivača je Sonja Drobac.

Članovi Odbora direktora su Draško Đuranović, Miodrag Ivanović i Nikola Martinović.

Glavni i odgovorni urednik televizije je Dragan Sjekloća.

Za pravna i administrativna pitanja kontakt osoba - Slobodan Došljak, mail slobodan.dosljak@etv.me, broj telefona +382 (67) 092 - 601

Detaljna vlasnička struktura - podaci o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu medija, kao i podaci o povezanim licima OVDJE.

Na sljedećim linkovima možete pronaći finansijske iskaze naše kompanije - bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu.